1 Kasım 2016 Salı

Ön Duyuru: Eleştirel Sosyalist Düşünce Tartışma Toplantıları Dizisi - 2017
2017 senesinde, belirli konuları birlikte düşünmeye açmak üzere bir dizi tartışma toplantısı gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.  Her bir tartışma toplantısında bir sunumcu/tartışmacı, belli bir konuya dair önemli bulduğu ve başkalarıyla paylaşmayı arzuladığı düşüncelerini katılımcılarla paylaşacak ve konu üzerine yürütülecek bir tartışma için açıcı rol üstlenecektir. Toplantı, sunumcu/tartışmacının ve dileyen katılımcıların katkılarıyla sürdürülecektir.

Burada yapılan tartışmaların sınıf hareketi ve toplumsal mücadelelerin hâlihazırdaki birikimine eleştirel katkılar sunması hedeflenmektedir. Yaşam(sallık), ilişkisellik ve yaratıcılığa yönelik yıkıcılığın egemen olduğu günlerde, yaratıcı, eleştirel ve sosyalist düşüncenin bir arada canlı tutulması niyeti, etkinlikler için bir çıkış noktasıdır.

Bir fikir vermesi adına, tartışma toplantılarında yer alması planlanan konulardan bazıları şöyle sıralanabilir: finansallaşma ve borçluluk, sınıf deneyiminin kavramsal önemi, post-Kemalizm paradigmasını aşmak, kadın hareketi ve emek mücadelesi, tarımda emeğin dönüşümü, muhalefetin tarihteki farklı görünümleri, sol harekette normallik algısı ve heteronormativite, psikanaliz ve siyaset ilişkisi,  insan ve şiddet ilişkisi.

Toplantılar herkesin katılımına açıktır.  Programa dair ayrıntılar zaman içerisinde netleşecek ve netleştikçe duyuru yapılacaktır. Toplantılarla ilgili duyuruları şuralardan takip edebilirsiniz:

Blog: elestirelsosyalistdusunce.blogspot.com.tr
Facebook: www.facebook.com/Eleştirel-Sosyalist-Düşünce-1137403932946433/

İletişim: elestirelsosyalistdusunce@gmail.com
Etkinlik Sorumlusu: Baran Gürsel

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder