21 Nisan 2016 Perşembe

Sayfaya Dair: Yola Çıkış Noktası

 Bu sayfayı oluşturan, buradaki fikirlerin düşünsel gerilimler yaratarak teorik ve fiziki anlamda sosyalist bir araya gelişlerin heyecan ve imkanlarını çoğaltması arzusudur. Farklı bir toplumsallığın şu an içinde bulunduğumuz kadar somut bir (alternatif) gerçeklik olduğu düşüncesi de bu sayfanın üzerine kurulu olduğu temel fikirdir. Sayfa sınıf hareketi ve sosyalist mücadele için halihazırda var olanların yanına konmuş, zaman zaman onlara eleştirel yaklaşan bir düşünme alanı ve eyleme vesilesi olarak düşünülebilir.

 Eleştirel bir duruşa sahip her düşünce ve özellikle de Marksist referanslarla hareket eden sosyalist düşünce için; toplumsallığın eleştirel bir okumasını yaparken, bir yandan da o toplumsallığın bir parçası olarak kendi üzerine eleştirel bir şekilde düşünebilme vazgeçilmez bir özelliktir. Bu, genel kavramlardan ve teorilerden kaçınmak gibi kendisi de mutlakçı ve anlama çabasını yok eden bir eğilim değil; kavramsal gerçekliği de gerçekliğin bir biçimi/bileşeni olarak ele alan, varoluşun çelişki ve hareketini kavrayabilen ve içeren bir düşünce üretme çabasıdır. Bu çabanın bütünleştirici özelliği, birincisi teori ile pratik arasındaki ayrımı aşma çabasında, ikincisi bununla bağlantılı olarak “parçaların” içsel ilişkilerine ve bütünselliklerine dikkat ederek içine girdiği tutarlılık çabasındadır. Burada söz edilen bileşenlerini cansızlaştıran/hareketsizleştiren modernist bir “birlik” değil, bileşenlerinin canlılığından türeyen ve onu çerçeve içine alan bir bütünselliktir.

 Bu bağlamda bu sayfanın hazırlanışına vesile olan bir gözlem şudur ki, birçok istisnai eğilime karşın Türkiye’de sosyalist düşünce eleştirel bir düşünümsellikten uzaklaşmıştır. Hakim yaklaşımlar içerisinde bir yanda “yeni” olana karşı bir savunma olarak sertleşen "geleneksel" teorik ve politik eğilimler, bir yanda da bütünsellik arayışını ve dolayısıyla kapitalizmi yok etme iddiasını terk etmiş teorik ve politik eğilimler duruyor gibi gözükmektedir. Bu iki eğilim de kapitalizmin aşılması için kavrayış ve hareket açısından birçok noktada eksik gözükmektedir.

 Bu düşünceler ışığında bu blog, sosyalist düşünce ve sol anlayışlardaki kavram ve pratiklerin yeniden düşünülmesi, hayatın gündemlerine dair sorular ve tartışmalar üretilmesi, bu çerçevede yeni kavramsal ve pratik hareketliliklere vesile olunmasını amaçlamaktadır. Bununla birlikte, bu sayfa ne bu yöndeki başka çabalardan bütünüyle farklı olma iddiasında, ne de eleştirel yaklaşılan görüşlerin bütünüyle dışında olma iddiasıdır. Burada esas amaçlanan sınıf mücadelesi ve sosyalist harekete görece sık rastlanmayan noktalardan katkılar sunmaktır. Aynı zamanda bu blog kuşkusuz, savaş politikaları, katliamlar ve yoğun devlet baskısının toplumsal muhalefeti, canlılığı ve düşünceyi dondurma ve hapsetme çabasına karşı durmanın yollarından bir tanesi olarak da ortaya çıkmıştır.

 Fikir ve eleştiriler için iletişim adresi şöyledir: eleştirelsosyalistdusunce@gmail.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder